Khóa học nâng cao nhận thức về an toàn trên không gian số

Tổng quan

Mục tiêu: Cung cấp kiến thức cơ bản về an toàn bảo mật, giúp người học có thể nhận diện, phòng tránh các nguy cơ an toàn bảo mật thông tin trên không gian số.

Đặc tiểm: Người học được trang bị đẩy đủ kiến thức và củng cố lại bằng giờ thực hành sau giờ lý thuyết. Bài thực hành được thiết kế phản ánh chính xác những vấn đề an toàn bảo mật trong thực tế, giúp người học hiểu và dễ áp dụng.

Yêu cầu với người học: Không có.

Hình thức học: Bài giảng trực tuyến.

Kết quả của người học: Hiểu được các mối đe dọa an toàn bảo mật (mất tài khoản, nhiễm mã độc, lừa đảo/trục lợi bất hợp pháp, v.v.), cũng như các biện pháp cơ bản để bảo vệ hệ thống và dữ liệu của cá nhân và tổ chức.

Nội dung khóa học

Nội dung Thời lượng

Phần 1

Tổng quan về an toàn không gian số

3 giờ

 

 1. Các khái niệm cơ bản
  • Khái niệm về an toàn bảo mật
  • Giới thiệu chung về tình hình an toàn bảo mật trong và ngoài nước
  • Các yêu cầu an toàn bảo mật cơ bản
  • Các hình thức tấn công an toàn bảo mật
 1. Các nguy cơ làm ảnh hưởng đến an toàn hệ thống
 2. Các thói quen cần có của người sử dụng nhằm đảm bảo an toàn thông tin
  • Sử dụng mạng không dây
  • Sử dụng dịch vụ Web
  • Sử dụng mạng xã hội
  • Sử dụng email
  • Sử dụng điện thoại thông minh

Lý thuyết: 3 giờ

Phần 2

Phòng chống phần mềm độc hại

6 giờ

 

 1. Các khái niệm cơ bản
  • Khái niệm phần mềm độc hại
  • Các hành vi đặc trưng của phần mềm độc hại
 1. Phân loại phần mềm độc hại
  • Virus máy tính
  • Sâu máy tính
  • Mã độc
  • Trojan
  • Ransomware
 1. Cách thức phát tán và lây lan của phần mềm độc hại
  • Phát tán và lây lan qua dịch vụ Web
  • Phát tán và lây lan qua email
  • Phát tán và lây lan qua ứng dụng tin nhắn
  • Phát tán và lây lan qua tiện ích chia sẻ file
  • Phát tán và lây lan qua thiết bị nhớ
 1. Phòng tránh và gỡ bỏ các loại phần mềm độc hại
  • Các thói quen tốt để tránh bị tấn công bằng phần mềm độc hại
  • Phần mềm tìm và diệt virus

Thực hành: Sử dụng phần mềm Windows Security

Lý thuyết: 3 giờ

Thực hành: 3 giờ

Phần 3

Bảo vệ an toàn dữ liệu

6 giờ

 

 1. Giới thiệu các khái niệm cơ bản về mật mã
  • Khái niệm về mã hóa giải mã
  • Công nghệ mật mã đối xứng
  • Công nghệ mật mã công khai
  • Các công cụ bảo vệ bí mật dữ liệu trên máy tính
  • Giao thức HTTPS
 1. Chữ ký số
  • Công nghệ chữ ký số
  • Ứng dụng của chữ ký số
  • Bảo vệ an toàn khi dùng chữ ký số
 1. Sao lưu dữ liệu
  • Khái niệm về sao lưu dữ liệu
  • Các nguyên tắc sao lưu dữ liệu

Thực hành: Sử dụng một số công cụ mã hóa bảo vệ bí mật cho dữ liệu

Lý thuyết: 3 giờ

Thực hành: 3 giờ

Phần 4

Bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân

6 giờ

 

 1. Các khái niệm cơ bản
  • Tài khoản điện tử là gì?
  • Tài khoản định danh điện tử VneID
  • Xác thực tài khoản bằng mật khẩu
  • Xác thực tài khoản eKYC
  • Xác thực bằng sinh trắc học
 1. Xác thực đa yếu tố
  • Khái niệm và lợi ích của xác thực đa yếu tố
  • Mã xác thực OTP (One Time Password)
 1. Các phương pháp bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân
  • Bảo vệ tài khoản Web, email
  • Bảo vệ tài khoản ngân hàng
  • Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên mạng xã hội

Thực hành: Thiết lập xác thực hai bước cho tài khoản email và mạng xã hội

Lý thuyết: 3 giờ

Thực hành: 3 giờ

Phần 5

Tội phạm mạng và lừa đảo trực tuyến

3 giờ

 

 1. Khái niệm về tội phạm mạng
  • Các loại tội phạm mạng
  • Quy định của pháp luật tại Việt Nam
 1. Một số hình thức lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam
  • Giả mạo thương hiệu
  • Lừa đảo giả danh bằng các công cụ trí tuệ nhân tạo
  • Lừa đảo thương mại điện tử
  • Lừa đảo đầu tư, tài chính
  • Các hình thức lừa đảo kết hợp

Lý thuyết: 3 giờ