Lễ tốt nghiệp ThSKH ngành Kỹ thuật máy tính – Lê Văn Đồng [2022]

Tham gia học tập và nghiên cứu tại Trung tâm an toàn, an ninh thông tin (BKCS) ngay từ năm 3 đại học là cơ hội giúp Đồng sớm được tiếp xúc và tìm thấy niềm yêu thích nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực An toàn không gian mạng (Cyber Security). Dưới sự hướng dẫn và định hướng học tập của PGS.TS. Trần Quang Đức – Giám đốc trung tâm, ngay sau khi tốt nghiệp Kỹ sư An toàn thông tin, Đồng đã tiếp tục đăng ký học tiếp chương trình ThSKH Kỹ thuật máy tính, định hướng An toàn không gian mạng của Viện CNTT&TT.

Vượt qua những khó khăn của dịch bệnh Covid-19 trong gần 3 năm (2019-2021), Học viên Lê Văn Đồng đã xuất sắc hoàn thành chương trình Thạc Sĩ của mình theo đúng thời gian học tập của chương trình đào tạo. Kết quả này là sự nỗ lực của không chỉ bản thân Đồng, của thầy hướng dẫn mà còn của các anh chị NCS, các bạn sinh viên của Trung tâm nghiên cứu.