Bảo vệ luận án TS cấp Trường cho NCS Sonxay Luangoudom năm 2022

Vào 8 giờ 30 ngày 27 tháng 4 năm 2022 tại phòng C1-318, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Sonxay Luangoudom.

Tên luận án: Nghiên cứu, phát triển phương pháp phát hiện và xử lý tấn công hố đen vào giao thức định tuyến RPL

Ngành: Kỹ thuật máy tính            Mã số: 9480106

Nghiên cứu sinh: Sonxay  LUANGOUDOM

Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Nguyễn Linh Giang

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

  1. Nghiên cứu, khảo sát mô tả chi tiết những dạng tấn công vào giao thức định tuyến RPL, mô phỏng và đánh giá ảnh hưởng của các dạng tấn công vào giao thức định tuyến RPL.
  2. Đánh giá các thuật toán mã hóa xác thực và đề xuất sử dụng Salsa20 và Poly1305 trong mã hóa và xác thực các thông điệp điều khiển từ nút gốc trong giao thức định tuyến RPL.
  3. Đề xuất phương pháp phát hiện và phòng chống các dạng tấn công hố đen với svBLOCK cho phép cô lập nút tấn công, hỗ trợ mạng có thể tái cấu trúc để khôi phục trạng thái hoạt động bình thường của mạng.

Refs: [1] http://sdh.hust.edu.vn/home/default.aspx?scid=23&CategoryID=117&nid=2876